FPSC làm dấy lên lo ngại về việc giảm tiêu chuẩn giáo dục

Các thí sinh làm bài thi của mình. Ảnh: Tệp

Các thí sinh làm bài thi của mình. Ảnh: Tệp

  • Ủy ban Dịch vụ Công Liên bang (FPSC), trong báo cáo mới nhất của mình, nêu lên những lo ngại về việc giảm tiêu chuẩn giáo dục.
  • Tổng cộng có 27 ứng viên từ Đại học Punjab đã phân bổ các vị trí trong các dịch vụ dân sự mỗi năm vào năm 2019 và 2018.
  • Báo cáo cho biết ngày càng có xu hướng phụ thuộc vào tài liệu kém chất lượng và sách hướng dẫn hơn là tài liệu gốc.

ISLAMABAD: Ủy ban Dịch vụ Công Liên bang (FPSC), trong báo cáo mới nhất của mình, đã nêu lên những lo ngại về việc tiêu chuẩn giáo dục đang giảm sút và đề xuất các biện pháp và chính sách cho chính phủ để cải thiện nó, Tin tức đã báo cáo.

Theo báo cáo thường niên mới nhất từ ​​năm 2019, FPSC đã liệt kê các trường đại học, cả tư nhân và công lập trên khắp thế giới, từ đó có tổng cộng 14.521 ứng viên xuất hiện cho các kỳ thi CSS. Tuy nhiên, 372 người trong số họ đã vượt qua kỳ thi và chỉ có 214 người được bổ nhiệm các chức vụ trong các cơ quan dân sự Pakistan.

Theo dữ liệu, thí sinh đến từ 77 trường đại học công lập, 61 trường đại học tư thục và 40 trường đại học nước ngoài, đã xuất hiện trong kỳ thi năm 2019. Tuy nhiên, chỉ có 4% phân bổ được dành cho các ứng viên đại học nước ngoài trong tổng số các lựa chọn. Trong khi đó, 73% tổng số vốn được phân bổ cho các ứng viên đại học công lập, trong khi 23% được giao việc làm từ các trường đại học tư nhân của Pakistan.Theo báo cáo của FPSC, tổng số 27 ứng viên từ Đại học Punjab đã được phân bổ các chức vụ trong các cơ quan dân sự trong năm 2019 và 2018, cao nhất trong cả hai năm. LUMS, Lahore, đứng thứ hai về phân bổ thí sinh trong kỳ thi năm 2019. Tổng cộng có 182 ứng viên đã xuất hiện cho kỳ thi từ LUMS trong số đó có 24 vị trí trong các ngành công chức vào năm 2019. UET, Lahore, đứng thứ ba, với 18 vị trí được phân bổ, tiếp theo là NUST với 16 vị trí được phân bổ.

Đối với năm 2018, báo cáo FPSC cho thấy sau Đại học Punjab, sinh viên của NUST quản lý phân bổ nhiều thứ hai trong các dịch vụ dân sự trong tất cả các trường đại học Pakistan cũng như các tổ chức nước ngoài. Số lượng ứng viên, những người đã được phân bổ công việc dịch vụ dân sự từ NUST, đứng ở mức 23 cho năm 2018. LUMS và UET Lahore đứng thứ ba với 19 vị trí mỗi người.

Thêm vào đó, các thí sinh đến từ các trường đại học hàng đầu nước ngoài tham dự kỳ thi năm 2019 bị tụt lại phía sau nhiều so với các thí sinh đến từ các trường đại học trong nước. 22 thí sinh đến từ Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, đã xuất hiện trong kỳ thi năm 2019 và tất cả đều trượt. Năm 2018, có 12 thí sinh đến từ cùng một trường đại học và chỉ một người vượt qua kỳ thi. Chỉ có một ứng cử viên, trong số 66, từ Đại học London đã được bổ nhiệm một vị trí trong các dịch vụ dân sự vào năm 2019.

Cùng năm đó, một ứng viên từ Đại học Oxford Brookes (Anh), một từ Đại học Georgetown (Mỹ) và một từ Đại học Warwick (Anh) đã được phân bổ công việc trong số hàng chục ứng viên xuất hiện trong kỳ thi.

Mặc dù xuất hiện nhiều lần, nhưng không một ứng viên nào đến từ Đại học Birmingham (Anh), Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn, Cao đẳng Kings (Luân Đôn), Cao đẳng Imperial (Luân Đôn), Đại học Glasgow Caledonian (Scotland), Đại học Huddersfield (Anh), Đại học Cornell (Mỹ), Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), Đại học Denison (Mỹ), Đại học Queen Mary London, Đại học Bradford (Anh) và Đại học Manchester (Anh) đã được bố trí việc làm.

Hơn nữa, báo cáo năm 2019 cũng quan sát thấy sự sụt giảm tiêu chuẩn giáo dục là một nguyên nhân đáng lo ngại. Ngày càng có xu hướng phụ thuộc vào tài liệu không đạt tiêu chuẩn và sách hướng dẫn hơn là tài liệu gốc, tư duy nghiên cứu và sáng tạo. Báo cáo cho biết thêm, nó đòi hỏi phải có nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch toàn diện để tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp.

Nó cho biết các biện pháp cụ thể là cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ thông thạo ngôn ngữ của các ứng cử viên.

Ủy ban cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách chú ý thực hiện các biện pháp thích hợp để người thiểu số và phụ nữ tận dụng tối đa các ghế dành cho họ.

Đề XuấT