Tỷ giá vàng ở Dubai: Giá vàng hôm nay ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - Ngày 08 tháng 1 năm 2020

DUBAI: Tỷ giá vàng ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 là 1.897,50 dirham UAE (AED) trên 10 gam đối với 24K và 1.782,50 AED trên 10 gam đối với 22K.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy giá vàng trong bảy ngày qua ở Dubai.

varun dhawan girl friend
NgàyTỷ giá vàng 24K 10 gamTỷ lệ vàng 22K 10 gamTỷ giá vàng 18K 10 gam
07 tháng 1, 2020
1.907,50
1.792,50
1.455,00
06 tháng 1, 2020
1.880,00
1.765,00
1.465,00
Ngày 04 tháng 01 năm 2020
1.875,00
1.762,50
1.445,00
03 tháng 1, 2020
1.817,40
1.665,90
1.440,00
Ngày 02 tháng 01 năm 2020
1.837,50
1.725,00
1.412,50
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
1.792,00
1.622,70
1.412,50
30 tháng 12, 2019
1.797,60
1.647,80
1405,00
Đề XuấT