Ý Kiến

Lịch sử ghi nhớ Bhutto như thế nào

Đóng góp lớn nhất của Bhutto là trao cho Pakistan bản Hiến pháp nhất trí đầu tiên vào năm 1973 và nỗ lực của ông để tái thiết Pakistan sau cuộc khủng hoảng năm 1971

Điều 184 (3) và thẩm quyền của Tòa án tối cao

Điều 184 (3) là một cơ chế quan trọng và mạnh mẽ mà nếu được thực hiện một cách thận trọng và theo cách tôn trọng sự tam quyền phân lập, có thể được sử dụng để chống lại sự trừng phạt, tăng cường bảo vệ quyền con người và nâng cao sự tôn trọng đối với nhà nước pháp quyền.

Câu chuyện về Tiến sĩ Imran Farooq

Bác sĩ đã cố gắng, theo cách riêng của mình, thực hiện một số 'công việc phẫu thuật' trong nhóm mà anh ta giúp thành lập, nhưng không thành công, và sau đó chính mình trở thành nạn nhân của hệ thống.