Pakistan giới thiệu 'Ứng dụng theo dõi đường đi' để đăng ký hành khách đến trong bối cảnh coronavirus

Tất cả các hành khách sẽ bắt buộc phải gửi thông tin / dữ liệu cần thiết của họ thông qua ứng dụng nói trên. Ảnh: Tệp

  • Chính phủ đã triển khai ứng dụng Pass Track App để duy trì dữ liệu của hành khách đi du lịch đến Pakistan.
  • Ứng dụng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2021.
  • Ứng dụng sẽ là một yêu cầu bắt buộc và không có ngoại lệ nào trong vấn đề này sẽ được phép.


ISLAMABAD: Để hạn chế sự lây lan của coronavirus, chính phủ đã triển khai ứng dụng Pass Track App để duy trì dữ liệu của những hành khách đi du lịch đến Pakistan và cũng để theo dõi họ.

Theo quyết định, tất cả hành khách sẽ bắt buộc phải gửi thông tin / dữ liệu cần thiết của họ thông qua ứng dụng nói trên.Ứng dụng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2021.

Ứng dụng sẽ là một yêu cầu bắt buộc và không có ngoại lệ nào trong vấn đề này sẽ được phép.

Hình ảnh hiển thị ứng dụng Pass Track.

Hơn nữa, các nhà khai thác hàng không có trách nhiệm chính là đảm bảo rằng tất cả hành khách đi du lịch đến Pakistan đã gửi thông tin đầy đủ thông qua 'Ứng dụng theo dõi thông hành' trước khi bắt đầu hành trình đến Pakistan.

Đọc thêm: Pakistan phát hành tư vấn du lịch cập nhật cho hành khách đến trong bối cảnh coronavirus

Bất kỳ hoặc tất cả các trường hợp không tuân thủ sẽ bị xử lý nghiêm ngặt theo các quy tắc và quy định hiện hành.

Ngoài ra, yêu cầu gửi Biểu mẫu khai báo sức khỏe sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 khi yêu cầu bắt buộc gửi thông tin / dữ liệu thông qua Ứng dụng Pass Track có hiệu lực.

Ứng dụng có sẵn để tải xuống từ Google Play và Apple App store theo các liên kết bên dưới:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passtrack.nitb.gov.pk&h1=en_GB&gl=US

https://apps.apple.com/us/app/pass-track/id1531996732

Đề XuấT