Thủ tướng Imran Khan phê duyệt mức tăng trần thuê nhân viên chính phủ liên bang lên 44%

Thủ tướng Imran Khan ký văn kiện. Ảnh: Tệp / Geo Urdu

Thủ tướng Imran Khan ký văn kiện. Ảnh: Tệp / Geo Urdu

millie bobby nâu khi cô ấy còn nhỏ

Thủ tướng Imran Khan đã thông qua việc tăng 44% mức trần cho thuê đối với nhân viên chính phủ liên bang.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng về vấn đề này, việc tăng tiền thuê nhà sẽ được áp dụng cho các nhân viên chính phủ liên bang, bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 22.

scott disick và trẻ em

Hơn nữa, việc tăng tiền thuê sẽ được áp dụng cho các nhân viên làm việc tại các thành phố khác nhau của đất nước, bao gồm Islamabad, Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar và Quetta.Thủ tướng Imran Khan phê duyệt mức tăng trần thuê nhân viên chính phủ liên bang lên 44%


Đề XuấT