Ramadan 2020 Pakistan: Giờ Sehri Nawabshah, Iftar Giờ Nawabshah, Lịch Ramadan

Ramadan 2020 Pakistan: Giờ Sehri Nawabshah, Iftar Giờ Nawabshah, Lịch Ramadan

NAWABSHAH: Ramadan là tháng thứ chín trong lịch Hồi giáo và nó được người Hồi giáo trên khắp thế giới quan sát là nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn.

ed sheeran khi còn nhỏ

Thực hành nhịn ăn được coi là một trong năm trụ cột của đạo Hồi.

Năm nay, tháng Ramadan bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 năm 2020. Ủy ban Ruet-e-Hilal trung ương được giao nhiệm vụ đi ngắm trăng Ramadan hàng năm ở Pakistan.Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Liên bang Fawad Chaudhry đã nói rằng lễ Ramadan sẽ được nhìn thấy vào ngày 24 tháng 4 theo âm lịch, đánh dấu bước nhanh đầu tiên của tháng lễ Ramadan vào ngày 25 tháng 4.

Thời gian của Sehar và Iftar khác nhau ở các thành phố khác nhau của Pakistan.

Dưới đây là thời gian của Sehar và Iftar ở Nawabshah.

Fiqh Jafria: Thời gian Suhoor -10 phút | Thời gian Iftar + 10 phút

RamadanNgàyvui mừngIftar
mộtNgày 25 tháng 4 năm 202004:33 sáng06:55 chiều
haiNgày 26 tháng 4 năm 2020
04:32 sáng06:56 chiều
3Ngày 27 tháng 4 năm 2020
04:31 sáng06:56 chiều
4Ngày 28 tháng 4 năm 2020
04:30 sáng06:57 chiều
5Ngày 29 tháng 4 năm 2020
04:29 sáng06:57 chiều
6Ngày 30 tháng 4 năm 2020
04:28 sáng06:58 chiều
7Ngày 1 tháng 5 năm 202004:27 sáng06:58 chiều
số 8Ngày 2 tháng 5 năm 2020
04:26 sáng06:59 chiều
9Ngày 3 tháng 5 năm 2020
04:25 sáng06:59 chiều
10Ngày 4 tháng 5 năm 2020
04:24 sáng07:00 chiều
mười mộtNgày 5 tháng 5 năm 2020
04:23 sáng07:01 chiều
12Ngày 6 tháng 5 năm 2020
04:22 sáng07:01 chiều
13Ngày 7 tháng 5 năm 2020
04:21 sáng07:02 chiều
14Ngày 8 tháng 5 năm 2020
04:20 sáng07:02 chiều
mười lămNgày 9 tháng 5 năm 2020
04:19 sáng07:03 chiều
16Ngày 10 tháng 5 năm 2020
04:18 sáng07:03 chiều
17Ngày 11 tháng 5 năm 2020
04:18 sáng07:04 chiều
18Ngày 12 tháng 5 năm 2020
04:17 sáng07:04 chiều
19Ngày 13 tháng 5 năm 2020
04:16 sáng07:05 chiều
hai mươiNgày 14 tháng 5 năm 2020
04:15 sáng07:05 chiều
hai mươi mốtNgày 15 tháng 5 năm 2020
04:14 sáng07:06 chiều
22Ngày 16 tháng 5 năm 2020
04:14 sáng07:06 chiều
23Ngày 17 tháng 5 năm 2020
04:13 sáng07:07 chiều
24Ngày 18 tháng 5 năm 2020
04:12 sáng07:08 chiều
25Ngày 19 tháng 5 năm 2020
04:12 sáng07:08 chiều
2620 tháng 5, 2020
04:11 sáng07:09 chiều
27Ngày 21 tháng 5 năm 2020
04:10 sáng07:09 chiều
28Ngày 22 tháng 5 năm 2020
04:10 sáng07:10 chiều
2923 tháng 5, 2020
04:09 sáng07:10 chiều
30Ngày 24 tháng 5 năm 2020
04:09 sáng07:11 chiều
Đề XuấT