Các mã 'bí mật' trong số CNIC gồm 13 chữ số của bạn

Thẻ Căn cước Quốc gia Máy tính của bạn (CNIC) do Cơ quan Đăng ký và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia (NADRA) cấp là bằng chứng cho thấy bạn có quốc tịch Pakistan.

Nhưng, bạn có biết rằng số CNIC gồm 13 chữ số không chỉ là một tập hợp các số ngẫu nhiên mà còn ẩn chứa một bí mật đằng sau sự kết hợp đó?

Đây là ý nghĩa của số CNIC của bạn:

13 chữ số luôn khác nhau.

Số CNIC bao gồm ba phần, trong đó năm chữ số đầu tiên, ví dụ '12101' đề cập đến tỉnh, bộ phận, Tehsil và Hội đồng Liên minh nơi cư trú của bạn.Những người có số CNIC bắt đầu bằng số 1 thuộc về Khyber Pakhtunkhwa.

Tương tự, nếu nó mang 2 thì CNIC chủ sở hữu là từ FATA. Các số 3,4, 5, 6 và 7 lần lượt được phân bổ cho cư dân của Punjab, Sindh, Balochistan, Islamabad và Gilgit Baltistan.

selena gomez với những người hâm mộ

Mã số bảy giữa hai dấu gạch ngang được gọi là số gia đình.

Ví dụ ***** - 1234567-x giúp tạo cây gia đình.

Các số theo sau dấu gạch ngang cuối cùng biểu thị giới tính của chủ sở hữu CNIC với các số lẻ được phân bổ cho nam và các số chẵn cho nữ có chứng minh thư quốc gia.

Đề XuấT